Přemýšlíte, co je "ta" zelená barva na mase? Není důvod k panice...

11.09.2020

Vzhledem k tomu, že se s otázkou: "co je to TO zelené na mase?" 😊 setkáváme stále častěji, rozhodli jsme se, že Vám přiblížíme původ této záhadné barvy v misce Vašeho miláčka 🐶 😼

Jak spousta z Vás ví, suroviny pro výrobu krmiv pro masožravá zvířata, patří do kategorie VŽP III (vedlejší živočišný produkt kategorie III). Jedná se o kategorii, která není vhodná pro lidskou spotřebu, podrobněji o tom co je kategorie VŽP III si povíme později v navazujícím příspěvku. Jako všechny jatečně upravená těla zvířat, je nutné i tyto označit - viditelně a jasně, aby byly nezaměnitelné při další manipulaci. A dostáváme se k právě onému záhadnému zbarvení masa. Jak už tušíte, jedná se o barvu, kterou jsou jatečně upravené trupy zvířat označeny. Jedná se o potravinářské (schválené) a zdravotně nezávadné barvivo zelené barvy s vysokým podílem modré. Není tedy důvod k panice a maso můžete bez problémů zkrmit 👍.

Razítkování se používá pouze u těl přežvýkavců, koní a prasat a to razítkem obdélníkového tvaru o rozměrech 4 x 10 cm. V horní části razítka je uvedena zkratka CZ, veterinární schvalovací číslo podniku a kód územně statistické jednotky podle klasifikace CZ-NUTS (nomenklatura územně správních jednotek - alfanumerické vyjádření části území, zavedené pro statistické účely). Označení se provádí tak, aby otisk razítka byl na každé části masa; celé tělo, půlky a čtvrtě se navíc označují hlubokými řezy do tkání. Těla ostatních druhů jatečných zvířat (drůbeže a zajícovců) se označují pouze hlubokými zářezy do tkání. 

Takže žádnou paniku, nejedná se o zkažené maso, ale pouze o zdravotně nezávadné, potravinářské barvivo 🍃.